Cheating Men Must Die

Cheating Men Must Die
Cheating Men Must Die Rating: 4.4/5 - 184 Votes.

Summary

One moment oppressing scum yields a moment of satisfaction. Continuously oppressing scum yields continuous satisfaction. Our female main lead, Su Lüxia is bound to the Female Lead Counterattack System and transmigrates to several small worlds. Using elaborate means, she beats up countless cheating bastards and bitches. Su Lüxia: "Only a cheating bastard's tears of remorse, and the pained moans of a bitch unable to get what she wants bring me solace." System: "Has my host tapped into her humanity today? Nope." -- Coming Soon ™SM

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Thiện Kamijou Touma Member 4 days ago Chapter 142 Báo vi phạm
Yuri là nhất
Author Trả lời
Misanna Anonymous 13 days ago Chapter 138 Báo vi phạm
Yeh yuri!!!
Author Trả lời
skdj Anonymous 15 days ago Chapter 137 Báo vi phạm
sau vd này lại quay về vd đầu tiên, chỉ là hóa vào nhân vật khác
Author Trả lời
Nheo Anonymous 21 days ago Chapter 135 Báo vi phạm
Đĩ mẹ thằng sư phụ kia :) Sư phụ đéo gì tầm này, chỉ có tài mà ko có đức thì đéo khác j bọn ma ác
 • Author
  Nheo Anonymous 21 days ago Report
  Lần này tao biết cheating men của tiểu thế giới này là ai rồi, chính thằng tra nam lúc đầu và thằng được gọi là "sư phụ" này chứ ai :)
Author Trả lời
. Anonymous 21 days ago Chapter 135 Báo vi phạm
lâu lâu đổi qua yuri cũng đc phết nhở :))
Author Trả lời
H Anonymous 22 days ago Chapter 135 Báo vi phạm
YURIIIIIIemo
Author Trả lời
Nguyen Giang Member 20:22 07/12 Chapter 131 Báo vi phạm
What the yuri 😱
Author Trả lời
Mặc Du Member 09:37 07/09 Chapter 131 Báo vi phạm
mấy cái ảnh cuối cùng làm mình sợ :))
 • Author
  Yumeko Anonymous 29 days ago Report
  Bạn cx là người VN
Author Trả lời
lala Anonymous 12:08 07/01 Chapter 129 Báo vi phạm
đọc đầu
Author Trả lời
meh Anonymous 21:27 06/28 Chapter 127 Báo vi phạm
Bố mẹ bạn sẽ sống khỏe mạnh mãi mãi nếu bạn đọc điều này
 • Author
  lala Anonymous 11:06 07/01 Report
  những ng như bạn cần đc bảo tồn đó
Author Trả lời
Arfi Anonymous 12:55 06/21 Chapter 126 Báo vi phạm
too short bro...
Author Trả lời
Arfi Anonymous 13:07 06/14 Chapter 124 Báo vi phạm
It 's so something to wait
Author Trả lời
Hikaruhiromi95 Anonymous 12:29 06/14 Chapter 124 Báo vi phạm
Bastard go and die. Who do you think you are😠😬😈
Author Trả lời
Nie Anonymous 16:15 06/07 Chapter 123 Báo vi phạm
haha the 🐭 system has balls
Author Trả lời
Hoa Bách Hợp Member 19:35 06/04 Chapter 122 Báo vi phạm
thanh niên bị luyến thi :)