Chillin Different World Life Of The EX-Brave Candidate Was Cheat From Lv2

Chillin Different World Life Of The EX-Brave Candidate Was Cheat From Lv2

Summary

Banaza, who got summoned to the magic kingdom of Cryroad as a Hero candidate, due to having only the abilities of only a regular citizen, got treated as a disqualified Hero. He, who originally was supposed to be returned to his original world, due to the magic kingdom's mistake, became unable to return to his original world, inevitably has to live in this world. That kind of person, the moment he became Lv2, acquired all skills and magics, and transcended into a super cheat with all ability points broken through the limit! Even so, he does things at his own pace with an easygoing smile.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
. Anonymous 10:00 02/29 Chapter 12 Báo vi phạm
hay vl
Author Trả lời
No name Anonymous 01:08 02/29 Chapter 11 Báo vi phạm
Cứ thấy nó ngồi đéo nói gì rồi hồi tưởng đồ thì sách dép chạy là vừa dcm nó là main và hồi tưởng bla bla là nó auto đc buff mạnh vãi cả lol
Author Trả lời
vaicamuahe Anonymous 13:26 02/28 Chapter 12 Báo vi phạm
chap12 isn't translate yet
 • Author
  Fhjsj Anonymous 10:17 03/04 Report
  Dùng sai thì rồi ông ơi.
 • Author
  huy Huynh Anonymous 4 days ago Report
  Câu có yet đáng ra phải có thì hoàn thành chứ
Author Trả lời
h Anonymous 00:46 02/28 Chapter 12 Báo vi phạm
hamrem +1
Author Trả lời
Nam Anonymous 12:38 02/22 Chapter 11 Báo vi phạm
À,thì ra mày chọn cái chết
Author Trả lời
vaicamuahe . Member 23:48 02/21 Báo vi phạm
con kia danh vo main
main:a,thi ra may chon cai chet
Author Trả lời
w Anonymous 19:27 02/21 Chapter 11 Báo vi phạm
main said : omaewamoushindeiru
chết mẹ m r con ak
Author Trả lời
._. Anonymous 02:54 02/17 Chapter 11 Báo vi phạm
Con nhỏ quỷ bị tán ỉa mọe ra quần =)))
Author Trả lời
krozo Anonymous 13:53 02/15 Chapter 3 Báo vi phạm
chapter 3 and hero already got himself a wife.......... isnt this a little too fast?
Author Trả lời
Wibu Member 12:08 02/15 Chapter 11 Báo vi phạm
Ah main sao k đánh chết bà lun đi
Author Trả lời
Just Anonymous 20:06 02/05 Báo vi phạm
Tội con nhỏ thần vc=))), đánh ói ỉa, chắc sau trận này mà sống về tẩn thằng tóc vàng k trượt phát nào
 • Author
  Noah Anonymous 16:09 02/12 Report
  Nó ko phải thần nó là quỷ
Author Trả lời
Demonion Anonymous 15:26 02/05 Chapter 11 Báo vi phạm
Nữ thần nguthik thể hiện rồi bị main chính đấp không trượt phát nào
 • Author
  Yare yare daze Anonymous 23:07 02/15 Report
  Sao lắm đứa cứ nói nó là thần thế nhỉ.nó là QUỶ
Author Trả lời
. Member 15:25 01/31 Chapter 11 Báo vi phạm
một thanh niên vì vợ mà làm tất cả ra đời
Author Trả lời
:D Anonymous 01:45 01/27 Chapter 11 Báo vi phạm
nhìn mặt main căng vl
Author Trả lời
:( Anonymous 23:56 01/26 Chapter 11 Báo vi phạm
hô lì sệtttt