Dr. Stone

Dr. Stone
Dr. Stone Rating: 4.5/5 - 115 Votes.

Summary

The science-fiction adventure series follows what happens when suddenly the world's biggest-ever "crisis" arrives.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
T-T Member 2 days ago Chapter 199 Báo vi phạm
emoUmmmmmmm
Author Trả lời
oh my god Anonymous 17 days ago Chapter 197 Báo vi phạm
bít 1 chút tiếng anh nin còn đọc sơ sơ
Author Trả lời
Trần Quang Huy Member 22 days ago Chapter 196 Báo vi phạm
suika mlemmlem
Author Trả lời
Vuxuan Nhathoa Member 24 days ago Chapter 196 Báo vi phạm
DAM BOI SHE THICC BOIIIIIIIIIIIIIIII emo
 • Author
  LdGid Anonymous 24 days ago Report
  It's been >8 years my man
  L e g a l l y😏😏😏😏
Author Trả lời
Quân Anonymous 26 days ago Chapter 196 Báo vi phạm
Em ý đã điện nc đầy đủ rồi mời các bác xơi 😋😋😋😋
Author Trả lời
Nguyễn Ngu Anonymous 26 days ago Chapter 196 Báo vi phạm
hay vl
Author Trả lời
Anime Fan Member 26 days ago Chapter 196 Báo vi phạm
Toẹt dời! emo
Author Trả lời
Trần Quang Huy Member 02:33 04/29 Chapter 194 Báo vi phạm
emotụet vòi
Author Trả lời
Quân Anonymous 15:15 04/19 Chapter 193 Báo vi phạm
Hô hóa ra nhóc cún là shiba chắc được làm nhân vật 9 rùi 😉😉😉
Author Trả lời
Teruo Anonymous 01:30 04/13 Chapter 192 Báo vi phạm
Toàn Việt Nam chịu các ông rồi
 • Author
  ! What Anonymous 17:18 04/13 Report
  emo
Author Trả lời
Sengokiuuu Anonymous 14:05 07/13/20 Chapter 158 Báo vi phạm
mí bạn đọc được tiếng nhật thì qua ik hahahha
Author Trả lời
x Anonymous 16:43 03/16/20 Chapter 144 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
asd Anonymous 14:16 03/09/20 Chapter 142 Báo vi phạm
sang  america
Author Trả lời
seku phone Anonymous 18:30 03/02/20 Chapter 141 Báo vi phạm
bản tiếng anh này chưa đủ xem bản tiếng nhật cho đủ
Author Trả lời
seku phone Anonymous 18:29 03/02/20 Chapter 141 Báo vi phạm
cái bản tiếng anh này chưa đủ đâu chưa có nguyên chap mấy bạn đọc bản tiếng nhật cho đầy đủ đi thiếu mất 1 phần