Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 1
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 2
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 3
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 4
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 5
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 6
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 7
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 8
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 9
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 10
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 11
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 12
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 13
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 14
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 15
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 16
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 17
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 18
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 19
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 20
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 21
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 22
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 23
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 24
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 25
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 26
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 27
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 28
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 29
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 30
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 31
Ex-hero Candidates, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Raw chap 11 - Trang 32
Write your comment...
Author Trả lời
Yas Anonymous 15 days ago Chapter 13 Báo vi phạm
Ko bt chap sau có phịch ko.
Author Trả lời
Ryo Katsumi Member 20 days ago Chapter 13 Báo vi phạm
À vâng vâng , skill số 8 nằm ngang thì t sa mạc lời r
Author Trả lời
Noah Anonymous 20:52 02/21 Chapter 12 Báo vi phạm
Mấy chap sau con phù thủy đó bị hiya cho vào thế giới tâm linh của nó lấy con kí hiệu đồng trong hóa học đâm vào nó còn sẽ thú gang bang futanari hentai yuri các thứ nữa
Author Trả lời
-.- Anonymous 20:42 02/21 Chapter 12 Báo vi phạm
Tao thấy có gì sai sai sao khi con nhỏ đó bị đánh sml chừ lại theo phe của main thế thì khác nào thây đổi 360* đâu chứ
 • Author
  ._. Anonymous 23:04 02/21 Report
  thì bị đập ỉa ra quần rồi xuống ruộng thì ai dám đánh thêm round nữa đâu =))
 • Author
  Wakeup Anonymous 02:14 02/23 Report
  Con đấy nghĩ rằng thằng main là thần hoặc là cái gì đấy vì toàn bôn status của nó là vô cực
 • Author
  nam Anonymous 16:03 03/07 Report
  360 vẫn về chỗ cũ mà 180 mới thay đổi
Author Trả lời
Đau thay Anonymous 19:39 02/21 Chapter 12 Báo vi phạm
nhìn nó đấm mà thấy phê vl,  tao ko bị S
Author Trả lời
Red sky Anonymous 19:04 02/21 Chapter 11 Báo vi phạm
Nhìn thằng main đánh chả khác dù du côn
 • Author
  Toang Anonymous 22:19 02/21 Report
  Đánh nhỏ đánh lại ko được luôn
 • Author
  nam Anonymous 13:19 03/02 Report
  dùng phép thuật là giết nhỏ này luôn trong 1 đòn luôn đấy 
  thằng này nó định hành hạ nhỏ này tới chết chắc là nghĩ vợ nó chết rồi nên muốn trả thù
Author Trả lời
vcl Anonymous 18:57 02/21 Chapter 11 Báo vi phạm
lúc đầu t tưởng main đấm 1 phát nát nguyên cái thành phố chứ, ai dè đánh thường ( mà dame cũng to phết )
Author Trả lời
Unknow Anonymous 18:50 02/21 Chapter 12 Báo vi phạm
Đứa nào dịch hộ t đi
Author Trả lời
t Anonymous 23:04 01/31 Chapter 11 Báo vi phạm
này thì cà khịa vợ main và cái kết
Author Trả lời
Tranh 1 của bố cút hết Anonymous 21:42 01/25 Chapter 11 Báo vi phạm
Main said: m chạy hộ bố m cái con cờ hó
Author Trả lời
y Anonymous 18:34 01/25 Chapter 11 Báo vi phạm
john wick isekai
Author Trả lời
Cgggggg Anonymous 13:29 01/25 Chapter 11 Báo vi phạm
Nhỏ k lên bàn thờ à
 • Author
  33 Anonymous 18:22 02/21 Report
  Hình như nhỏ đó là bán thần hoặc là thần.
 • Author
  Noah Anonymous 20:53 02/21 Report
  Quỷ mạnh vcl nhưng nó dâm vãi chap nữa nó futanari con phù thủy bóng tối mind break nó luôn
Author Trả lời
Loli là để yêu thương Anonymous 23:49 12/30/19 Chapter 10 Báo vi phạm
Ngửi thấy mùi hành đâu đây
Author Trả lời
Maru 1080 Member 22:11 12/14/19 Chapter 10 Báo vi phạm
Con nhỏ tấn công vợ mai sắp lên bàn thờ
 • Author
  Maru 1080 Member 22:12 12/14/19 Report
  main
Author Trả lời
L Anonymous 17:39 11/23/19 Chapter 10 Báo vi phạm
Dịch nhanh bộ này đi ad ơi
 • Author
  Abcxyz Anonymous 12:05 02/05 Report
  Bên raw mà bắt nó dịch emo