Ingoshima

Ingoshima
Ingoshima Rating: 4/5 - 124 Votes.
Mature content: This manga contains materials that might not be suitable to children under 17. By proceeding, you are confirming that you are 17 or older.

Summary

The Yoshinomiya Municipal High School 2nd year students embarked on what they'd hoped was an educational trip with their friends and away from family but it was not meant to be... Their ship was hit by unexpected rough seas and crashed on a strange island! The surviving students are trying to understand what happened but soon they realize they are not alone on this island and the locals don't appear to be very friendly to strangers!!!

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
VTN Anonymous 16:25 08/26 Chapter 68 Báo vi phạm
rùi xog, uống phải rượu kích dụcemo
Author Trả lời
Hà Đăng Hoàng Member 22:40 08/22 Báo vi phạm
sao ko doc dc =))
Author Trả lời
a Anonymous 20:40 08/17 Chapter 38 Báo vi phạm
cu to vc
Author Trả lời
tt Anonymous 09:03 08/16 Báo vi phạm
nhìn cu tụi nó nhìn lại cu mình thấy nản vc
  • Author
    Cu bự Anonymous 8 days ago Report
    Chim bé như ớt
Author Trả lời
ilovesm Anonymous 14:45 08/11 Chapter 33 Báo vi phạm
phêemo vcl. dm takasaki cẩn thận kìa =)) lão nhắm mày rồi đấy
Author Trả lời
VTN Anonymous 09:47 08/11 Chapter 62 Báo vi phạm
may hk dc tí TA lên hiểu chút chútemoemo
Author Trả lời
cloud Anonymous 15:15 08/10 Chapter 32 Báo vi phạm
Thốn >//
Author Trả lời
Abczyx Anonymous 10:16 08/10 Chapter 32 Báo vi phạm
Lịt pẹ đọc thốn vãi
Author Trả lời
simb Anonymous 01:19 08/10 Chapter 41 Báo vi phạm
hayvl
Author Trả lời
thanos Anonymous 00:33 08/10 Chapter 32 Báo vi phạm
nhói
Author Trả lời
Gấu ngủ đông ^^ Anonymous 00:28 08/10 Chapter 35 Báo vi phạm
Coi hình khỏi đọc chữ . ))🤣🤣🤣
Author Trả lời
Cter Anonymous 00:25 08/10 Chapter 56 Báo vi phạm
vcl chap 56 nhìn như chitoge phết
Author Trả lời
Cter Anonymous 23:52 08/09 Chapter 32 Báo vi phạm
djt nhìn thốn vãi
Author Trả lời
Tobaco Anonymous 14:41 07/27 Chapter 65 Báo vi phạm
Đậu má, con main nữ bị bắt cóc sau này thể nào cũng bị mindbreak rồi trở thành nữ vương cho xem. Truyện sẽ đầy mùi drama, tragedy và NTR emo
  • Author
    a Anonymous 20:52 08/17 Report
    con này của ông vua thì rape cc nói ngu NTR thì chưa biết
Author Trả lời
:V Anonymous 06:36 07/25 Chapter 32 Báo vi phạm
dm chap 32 th đó bị cắt chym bằng liềm thốn vc; emo