Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 1
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 2
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 3
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 4
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 5
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 6
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 7
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 8
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 9
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 10
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 11
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 12
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 13
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 14
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 15
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 16
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 17
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 18
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 19
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 20
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 21
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 22
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 23
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 24
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 25
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 26
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 27
Isekai De Cheat Skill Wo Te Ni Shita Ore Wa, Genjitsu Sekai Wo Mo Musou Suru ~level Up Wa Jinsei Wo chap 3 - Trang 28
Write your comment...
Author Trả lời
ttttttttttttttttttttttttt Anonymous 28 days ago Chapter 3 Báo vi phạm
cmn đéo có ai dịch nhỉ
Author Trả lời
minh Anonymous 21:25 09/18 Chapter 6 Báo vi phạm
cayyyyyyyy art đẹp hơn solo leveling mà ra chậm quá tại bản quyền của nhật 2 tuần ra 1 chap = nữa tháng r emo
Author Trả lời
Chán đời Anonymous 01:14 09/16 Chapter 6 Báo vi phạm
Nhiều bộ manga mà méo biết tiến cay vai aaaaaasaaaaaaaaaaa
Author Trả lời
nbc Anonymous 16:26 09/01 Chapter 6 Báo vi phạm
cayyyyyyyyyyyyy
Author Trả lời
Sasaki Haise Member 19:50 08/14 Chapter 6 Báo vi phạm
đợi mòn mấy đôi dép h ms có
Author Trả lời
Hsijwhh Anonymous 11:59 05/31 Chapter 5 Báo vi phạm
Bao h mới có chấp mới nhỉ
 • Author
  Master Anonymous 09:41 06/07 Report
  hóng đi bạn tôi ơi =))
Author Trả lời
Bảo BẢo Anonymous 14:29 05/19 Chapter 5 Báo vi phạm
next one pls
Author Trả lời
Thanh gign Member 23:21 05/18 Chapter 5 Báo vi phạm
Dët mœ ông biến thái çó thiêñ l'ý nhảñ vảî çả đáï xöng rồi nói:
ちょっと、そこのキミイ(君)[chotto sokono kimii]: Chờ chút(hoặc là đứng lại) đả, cậu kïa!!!!
MÇ: はい、オレ(俺)[hai ore]: Vâng, tôi sao?
 • Author
  ol Anonymous 15:40 05/31 Report
  And ??
 • Author
  Tứ Nguyệt Anonymous 07:58 07/01 Report
  ông dịch có tâm tí dc không
Author Trả lời
. Member 22:28 05/16 Chapter 5 Báo vi phạm
truyen hay vl
Author Trả lời
Sasaki Haise Member 07:33 05/16 Chapter 5 Báo vi phạm
ngon emo
Author Trả lời
N_H Anonymous 21:11 04/13 Chapter 4 Báo vi phạm
Bao giờ có chap 5 vậy
Author Trả lời
ken Anonymous 07:46 04/04 Chapter 4 Báo vi phạm
vịt hoá thiên nga :))))
Author Trả lời
N_H Anonymous 08:02 03/30 Chapter 3 Báo vi phạm
Chap 4 ad ơi
Author Trả lời
M-H Anonymous 12:31 03/24 Chapter 3 Báo vi phạm
Ngầu vậy mà ko có chap mới , buồn vl😓😓😔😔😔
Author Trả lời
Con Cu To Vl Anonymous 18:28 03/13 Chapter 3 Báo vi phạm
WTF ! NANI emo