Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw

Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw

Summary

Just like how everyone adored heroes in their childhood, a certain young man adored those powers hidden in shadows. After hiding his strength and living the mediocre life of a mob character by day while undergoing frenzied training by night, he finally reincarnates into a different world and gains ultimate power. The young man who is only playing at being a power in the shadows, his misunderstanding subordinates, and a giant organization in the shadows that gets trampled….. This is the story of a young boy who had adored powers in shadows possibly eventually reigning over the world of shadows in another world.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Đấn Sáng Tạo Anonymous 17:31 05/01 Chapter 16 Báo vi phạm
địt mẹ dám phá silicon của bà :)
Author Trả lời
Hoàng Vương Quốc Member 21:14 04/27 Báo vi phạm
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
CyberMate 2634 Member 20:37 04/26 Báo vi phạm
Đụng đến đồ độn của mấy chị e là xác cmn nó định =))
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:14 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
SuperCool Member 13:24 04/26 Chapter 16 Báo vi phạm
Cool qua hong
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:15 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
lux Anonymous 10:49 04/26 Chapter 16 Báo vi phạm
so cool :))))))) ngầu vãi đạn hay vãi loz
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:15 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
ken Anonymous 08:33 04/26 Chapter 16 Báo vi phạm
ngầu,tưởng mất một bé trong ảnh viên
 • Author
  1234 Member 09:58 04/26 Report
  chỉ mất vếu chứ không mất ngườiemo
 • Author
  Master Halo Member 17:18 04/26 Report
  Vếu phẳng như màn hình
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:16 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Silent-haze Anonymous 12:05 04/11 Chapter 15 Báo vi phạm
Is it over
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:21 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Ồ... . Anonymous 19:59 03/29 Chapter 15 Báo vi phạm
main thích show hàng vãi
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:21 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Ồ... . Anonymous 19:56 03/29 Chapter 1 Báo vi phạm
vui vãi
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:24 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Kuroko Makoto Member 21:42 03/04 Chapter 14 Báo vi phạm
éo đọc đc
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:23 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Loli Anonymous 16:09 03/04 Chapter 14 Báo vi phạm
Main hơi ngố sao ko vẽ cho mặt nó ngầu ngầu đẹp trai tý nữa
 • Author
  Yyy Anonymous 15:23 03/29 Report
  Đọc light đi nó vẽ cực ngầu
Author Trả lời
name no Member 21:24 11/29/19 Chapter 11 Báo vi phạm
tụi hàng nhái thì thì sẽ chỉ có một nơi cho bọn mày thôi đó là thùng rác
 • Author
  Hoàng Vương Quốc Member 21:25 04/27 Report
  Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute chương 16 vietsub nha:
  https://www.y0utube.com/watch?v=sJOglFCBYYQ&list=PLVVh8ZYkXrP61i1197MrN74j5X8QNxerh&index=2
  thay số 0 bănng chữ o
Author Trả lời
Cương Anonymous 19:39 11/29/19 Chapter 11 Báo vi phạm
Hay
Author Trả lời
H Anonymous 15:00 11/29/19 Chapter 11 Báo vi phạm
Tôi xin nhắc lại đây là main
Author Trả lời
Huy Anonymous 21:38 11/04/19 Báo vi phạm
Cho hỏi mình hỏi tại sao đọc ko có tiếng Việt vậy ạ?
 • Author
  Chiba Tatsuya Member 20:19 11/09/19 Report
  ngáo à đây là web raw của bên nettruyen đã là raw thì chỉ có chính tiếng như nhật,trung với hàn... thôi có dịch sang tiếng anh cho đọc là ngon lắm r còn ở đó đòi hỏi còn muốn tiếng việt về nettruyen mà đọcemo
 • Author
  huy :D :D Anonymous 21:16 12/04/19 Report
  cùng tên mà hình như ông ngu hơn tôi :Đ