Image shows slow or error, you should choose another IMAGE SERVER
1
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 1
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 2
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 3
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 4
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 5
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 6
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 7
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 8
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 9
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 10
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 11
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 12
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 13
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 14
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 15
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 16
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 17
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 18
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 19
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - Raw chap 10.1 - Trang 20
Write your comment...
Author Trả lời
w Anonymous 11 days ago Chapter 10.1 Báo vi phạm
cái đéoo thg 12 :V
Author Trả lời
N Anonymous 13 days ago Chapter 10.1 Báo vi phạm
đọc xog main giết ông dượng của con tóc hồng:)) because ổng bên phái diablo, giết  cha mẹ tóc hồng but tóc hồng vẫn éo biết và nghĩ main giết(trong trạng thái làm Shadow).... Chả hiểu bản thân nói gì luô[email protected]@
Author Trả lời
Đậu mè Member 13 days ago Báo vi phạm
Vcc cả tháng hóng mà cho chap 10.1;emo
Author Trả lời
noname Member 14 days ago Chapter 10.1 Báo vi phạm
dã chết như thật lừa hay lắm
Author Trả lời
Chiba Tatsuya Member 14 days ago Chapter 10.1 Báo vi phạm
Đù vãi thánh
Author Trả lời
z Anonymous 17:52 09/14 Chapter 9 Báo vi phạm
emoemoemoemo
Author Trả lời
Maru 1080 Member 22:04 09/06 Chapter 9 Báo vi phạm
Sắp tới cảnh anh nhân vật phụ nhảy ra và chịu cái chết
Author Trả lời
Ezreal Anonymous 18:00 09/04 Chapter 9 Báo vi phạm
Tao cứu t với sp
  • Author
    Yasuo Anonymous 14 days ago Report
    cứu cái lol
  • Author
    xayah Anonymous 12 days ago Report
    mày là sp ak yasuo
Author Trả lời
aaaaaaa Anonymous 21:29 09/03 Chapter 9 Báo vi phạm
hahaha wowemo
Author Trả lời
noname Member 20:42 09/03 Chapter 9 Báo vi phạm
ha ha nhào vô anh cân tất tiện thể cho dân chúng biết anh bá cở nào emo
Author Trả lời
yi Anonymous 14:50 08/12 Chapter 8 Báo vi phạm
dua moi di an con red xong t phai ra gank toi 3 thang ak ?emo
Author Trả lời
Teemo Anonymous 01:19 08/12 Chapter 8 Báo vi phạm
Đù mới đặt nấm xong ra gặp hai đấng
Author Trả lời
yasuo Anonymous 23:17 08/03 Báo vi phạm
hashagi(ulti) double kill
Author Trả lời
zed Anonymous 19:23 08/03 Chapter 8 Báo vi phạm
wow wow wow wow wow wow wow wowemo