Murabito Desu Ga Nani Ka? - Raw

Murabito Desu Ga Nani Ka? - Raw
Murabito Desu Ga Nani Ka? - Raw Rating: 3.5/5 - 19 Votes.

Summary

Our protagonist was reincarnated in a world with goblin and dragon....but his optimal job is villager. Using the cheat getting one chance to redo life after death he will show you what a villager can do.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Fan lala Anonymous 18:11 12/30/19 Chapter 32.5 Báo vi phạm
Chúng ta học được gì từ mấy bộ isekai đó là đừng ngu mà cà trớn với main không là đéo còn xác ok.
Mấy bộ isekai main đều thuộc dạng "vô tiền khoáng hậu" 
1- là hack game từ đầu bá đéo cần xin ý kiến
2- là lúc đầu ngu ngu phế phế mà sau nó hack game mạnh lên như tên lửa
Nói chung là nó bá tới bức éo thể giải thích.
Phi lý,phi logic,phi khoa học,phì thường không thể tả
Author Trả lời
cặp đùi khiêm tốn Anonymous 05:15 11/27/19 Chapter 32 Báo vi phạm
đừng đụng vào thằng main anh ơi. nó tha cho anh rồi, trốn thằng main xa xa ra
Author Trả lời
name no Member 07:31 11/26/19 Chapter 32 Báo vi phạm
đơi đấy rồi sẽ tới mày thôi