One Punch-man - Raw

One Punch-man - Raw
One Punch-man - Raw Rating: 4.6/5 - 124 Votes.

Summary

Updating

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Mondi Anonymous 13 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
Next chapter plss😀😀😀
Author Trả lời
The eyes Anonymous 14 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
Wait wait wait! Is that the box that blash holding when he saving tatsumaki ?. No F way !!!!
Author Trả lời
T-T Anonymous 14 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
OMG emo a .....

Well just a punch emo
Author Trả lời
Śhîť ţhïņğ'§ Member 14 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
God level enemy?!?!!
Author Trả lời
Adhari Adi Member 14 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
God ?
Author Trả lời
Reader Anonymous 03:09 12/25/20 Chapter 181 Báo vi phạm
emoemoemo
Author Trả lời
Thành Nguyễn Member 08:31 12/01/20 Chapter 180 Báo vi phạm
Garou demon kìa
Author Trả lời
D Anonymous 21:26 10/11/20 Chapter 179 Báo vi phạm
he 'blast'ed off his head...cause someone saved him in the past,...hmmmmmmmmmmmmmmm
Author Trả lời
Reader Anonymous 08:06 09/08/20 Chapter 177 Báo vi phạm
174=175=176=177emo
Author Trả lời
Reader Anonymous 12:30 05/09/20 Chapter 174 Báo vi phạm
174=176
Author Trả lời
Aa Anonymous 05:28 05/05/20 Báo vi phạm
Ben kia người ta ra 176 rồi sao bên đây mới 174 thế nhỉ
  • Author
    KiceKing Anonymous 18:17 05/06/20 Report
    bên kia là đâu?? =))
  • Author
    Ok Anonymous 14:38 05/09/20 Report
    Bên kia là isekai :))) nhiễm anime quá nặng rồi :)))))) phải nói rõ ra chứ bạn
Author Trả lời
Marz Anonymous 11:36 04/23/20 Chapter 173 Báo vi phạm
Loli vs milf 
Author Trả lời
T-T Anonymous 13:04 03/10/20 Chapter 171 Báo vi phạm
Chờ mòn dép
Author Trả lời
T-T Anonymous 13:04 03/10/20 Chapter 171 Báo vi phạm
.........OK
Author Trả lời
Quỷ mập Member 23:26 10/12/19 Chapter 160 Báo vi phạm
R.i.p cat