Parallel Paradise - Raw

Parallel Paradise - Raw
Parallel Paradise - Raw Rating: 4.4/5 - 482 Votes.

Summary

Youta The Sun Tada is an ordinary high schooler who dies and finds himself in a fantasy world where he is the only male. Can Youta survive in a world where women have no resistance to him?

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
ICHICAC :) Member 5 days ago Chapter 131 Báo vi phạm
main thay đổi quá nhiều thật đáng sợ :3
Author Trả lời
. Anonymous 6 days ago Chapter 130 Báo vi phạm
Dm con kia đòi chịch hoài z :v
Author Trả lời
Best game Anonymous 14 days ago Chapter 130 Báo vi phạm
thằng main không qua được thử thách @@
Author Trả lời
ss Anonymous 19 days ago Báo vi phạm
Tên việt bộ nàh là j z
 • Author
  cạp cặc Anonymous 19 days ago Report
  xuyên không đến thế giới phụ nữ
Author Trả lời
fix game Member 23 days ago Chapter 130 Báo vi phạm
vợ cả lên tiếng
tao chịu đủ rồi :))
Author Trả lời
Thanh gign Member 24 days ago Chapter 129 Báo vi phạm
wow! Dual baton Police!
 • Author
  fhvb Anonymous 23 days ago Report
  bt rồi
Author Trả lời
meo con Anonymous 24 days ago Chapter 129 Báo vi phạm
đụ nó
Author Trả lời
G Anonymous 24 days ago Báo vi phạm
Ai đó dịch bộ này đi 🙏🙏🙏🙏🙏
 • Author
  Chíh Member 24 days ago Report
  nên hentai mà đọc
Author Trả lời
Ồ nâu... Anonymous 26 days ago Chapter 129 Báo vi phạm
Ấu...shệt
Author Trả lời
Chặt heo Anh Hùng Anonymous 29 days ago Chapter 129 Báo vi phạm
headshot, double kill, tripel kill, thốn vãi kill~~
Author Trả lời
Yohoho Anonymous 17:20 08/20 Chapter 128 Báo vi phạm
Hấp nó
Author Trả lời
11 Anonymous 11:51 08/20 Chapter 123 Báo vi phạm
Lumi là vợ cả nhỉ??
 • Author
  TƯỜNG THÀNH THÉP Anonymous 20:56 08/24 Report
  vợ cả ở thế giới này thôi
  còn 1 cô vợ cả ở thế giới kia là cô nàng ghen tị :)
Author Trả lời
Hs Anonymous 18:34 08/18 Chapter 128 Báo vi phạm
Lại có thêm em mới à
Author Trả lời
Be like Anonymous 18:47 08/14 Chapter 109 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
kim Anonymous 20:19 08/08 Báo vi phạm
mlem xem nu'ng vccc :)