Why Are You Doing This, Duke? - Chapter 82

[Last updated: 09:46 30/10/2020]
Image shows slow or error, you should choose another IMAGE SERVER
1
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 1
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 2
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 3
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 4
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 5
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 6
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 7
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 8
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 9
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 10
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 11
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 12
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 13
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 14
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 15
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 16
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 17
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 18
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 19
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 20
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 21
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 22
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 23
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 24
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 25
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 26
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 27
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 28
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 29
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 30
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 31
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 32
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 33
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 34
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 35
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 36
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 37
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 38
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 39
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 40
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 41
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 42
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 43
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 44
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 45
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 46
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 47
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 48
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 49
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 50
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 51
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 52
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 53
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 54
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 55
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 56
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 57
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 58
Why Are You Doing This, Duke? chap 82 - Trang 59
Write your comment...
Author Trả lời
kyo Anonymous 27 days ago Chapter 28 Báo vi phạm
sao chap nào cũng ko đọc đc vậy
Author Trả lời
Kon sa Member 03:06 10/24 Chapter 81 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Temptress Anonymous 10:17 10/16 Chapter 80 Báo vi phạm
ya I was like wait what are these foreign names?? Erin and Rowan my beloved characters' names~~
Author Trả lời
Chip Member 10:00 10/16 Chapter 80 Báo vi phạm
Why the names are changed?
 • Author
  Mad Llama Member 10:58 10/25 Report
  Seems like they translated it from the french version
Author Trả lời
Divya Anonymous 22:04 10/14 Chapter 79 Báo vi phạm
Noooooooooooooooo!!!!! This can't happen!!! Ahhhhhh I wanna kill the crown prince so badly !!! You #[email protected]®√¶
Author Trả lời
bella229 Anonymous 21:15 10/14 Chapter 79 Báo vi phạm
what is happening the girl died go die die crown prince !!emo
Author Trả lời
Layla White Member 19:33 10/09 Chapter 76 Báo vi phạm
I just hope the Prince has a good reason for this action, if not I can't help myself but hate him :(((
Author Trả lời
.. . Member 22:04 09/09 Chapter 76 Báo vi phạm
Omg.. i fcking hate the prince!! WHAT KIND OF PRINCE IS HE!??!!?! I HOPE HE DIE SOON 😠😡😡😈😾
Author Trả lời
Mad Llama Member 12:43 09/08 Chapter 76 Báo vi phạm
This delusional rotten prince needs to be burned in hell asap
 • Author
  Hikaruhiromi95 Anonymous 02:04 09/09 Report
  Yeah agree. He has problem 😠😬
Author Trả lời
OvO Anonymous 17:38 09/05 Chapter 5 Báo vi phạm
????
Author Trả lời
Nhìn gì man? Anonymous 11:39 08/24 Chapter 31 Báo vi phạm
Coan giới thiệu cho các cô bác một truyện cũng thuộc thể loại giống như zầy. Nhây, lầy, mặn và đặc biệt rất hài ó nhan. Truyện tên "Cẩn thận nữ phụ phản diện đấy". Đọc đi, ko đọc kẻo hối hận.😉😉😉
 • Author
  .. Anonymous 09:54 09/13 Report
  truyện lâu lắm rồi ko ra 
  puồn
Author Trả lời
Nhìn gì man? Anonymous 11:21 08/24 Báo vi phạm
Lô đồng chí🙋
Author Trả lời
Nguyệt Sư Anonymous 17:29 08/23 Chapter 65 Báo vi phạm
Hello every one 
Now. I will teach you to speak Vietnamese without having to take extra classes
Follow me again
                 " Một cây làm chẳng lên non
                Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
                   Càng đọc càng thấy tào lao
                Cây làm nên núi được tao chết liền "
Thanks :))) emo
Author Trả lời
. Member 13:39 08/12 Chapter 2 Báo vi phạm
HẢI! QUAY XE!
Author Trả lời
Chip Member 19:53 08/09 Chapter 74 Báo vi phạm
emoI can’t see any pictures
 • Author
  Mad Llama Member 11:11 08/10 Report
  So I'm not the only one 🤨
 • Author
  Ngân Kim Member 18:25 08/10 Report
  :( almost can't read any chapter
 • Author
  I Have A Flower Member 02:19 08/11 Report
  You will need to wait a few hours (like I do :) )