World’s Beginning Golden Crow

World’s Beginning Golden Crow
World’s Beginning Golden Crow Rating: 5/5 - 10 Votes.

Summary

The Golden Crow is in this world, burning all the wastes, frightening the ages, and taking control of the heavens! Prince Golden Crow, reincarnation, set off countless shocks in the heavens and worlds, and the king was reborn and started all over again!

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
:v Anonymous 10:45 03/07 Báo vi phạm
trúng lời nguyền:
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm.Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện khá
sorry